Invitatie de Participare

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

Informații generale privind solicitantul:

Denumirea solicitantului: EURO MEGA SRL

Adresa: Ghergani, Oraș Răcari, Strada Ion Ghica, Nr. 240B, Județul Dâmbovița

Telefon : 0245.658.286, Fax: 0245.658.288, Mobil: 0729.166.539

E-mail: dan.puscasu@euromega.ro , Adresa web: www.mobilamega.ro

Persoana de contact: Dan Pușcașu

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 08.08.2016.

Titlul proiectului: ”Crearea unei noi unități de producție a mobilei la EURO MEGA SRL”

Obiectul și locul de prestare a serviciilor: Consultanta la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și  consultanță în managementul proiectului. Serviciile vor fi prestate la adresa Ghergani, Oraș Răcari, Strada Ion Ghica, Nr. 240B, Județul Dâmbovița si la adresa firmei de consultanta.

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata contractului: de la data semnării acestuia și pana la finalizarea implementării proiectului ”Crearea unei noi unități de producție a mobilei la EURO MEGA SRL” ce va fi depus in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Valoarea estimată: 450.000,00 lei fără TVA.  Prețul contractului nu se ajustează.

Serviciile de consultanta vor fi plătite numai in situația in care proiectul este aprobat pentru primirea finanțării nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 06.02.2017, ora 1600, la adresa: Ghergani, Oraș Răcari, Strada Ion Ghica, Nr. 240B, Județul Dâmbovița

Data, locul și ora deschiderii ofertelor: 09.02.2017, ora 1300,  la adresa: Ghergani, Oraș Răcari, Strada Ion Ghica, Nr. 240B, Județul Dâmbovița

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura :

Ofertanții trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute in Specificațiile tehnice.

Documentația poate fi obținută printr-o adresă transmisă pe email, fax sau depusă direct la registratura solicitantului. Documentația se poate obține de la adresa solicitantului Ghergani, Oraș Răcari, Strada Ion Ghica, Nr. 240B, Județul Dâmbovița sau transmisa pe e-mail la cererea ofertanților, sau poate fi descărcată de la următoarea adresă: http://www.mobilamega.ro